2021-2022 Sene Başı Matematik Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

28.08.2021
7.692
2021-2022 Sene Başı Matematik Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Değerli öğretmen arkadaşlarım, ortaokul kademesi için sene başı matematik zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağını word dosyası olarak düzenledik. 21 Maddeden oluşan toplantı tutanağında birçok yeni alt başlıklar düzenlenerek hazırlanmıştır. Covid tedbirleri, beceri temelli sorular, örnek sorular ve materyaller gibi bir çok alt başlık eklenerek hazırlanmıştır. Gündem maddelerine aşağıdan ulaşabilir ve tutanağı kolayca indirebilirsiniz.

GÜNDEM MADDELERİ:
1) Açılış ve yoklama
2) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
3) Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
4) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
5) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
6) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
7) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi
8) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
9) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
10) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
11) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
12) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,
13) Öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,
14) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
15) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
16) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
17) LGS Çalışmalarının Planlanması,
18) Okul aile işbirliği ve veli toplantıları
19) 2020-2021 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi
20) Covid 19 Pandemisine karşı derslerde alınacak tedbirler
21) Dilek ve temenniler

YORUMLAR

  1. KEMAL AKIM dedi ki:

    HOCAM ELİNE SAĞLIK ÇOK GÜZEL OLMUŞ AMA İSG NE ALAKADIR? ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU GİBİ MADDELERİN NE İŞİ VAR ÇOK PARDON?

    1. copurhoca dedi ki:

      Sayın Hocam, Pandemi sürecinden kaynaklı okul temizlik durumu ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile bilgilerin yönetmeliğe dahil olmasından kaynaklı olarak ekledik. Olur bir denetleme süreci içerisinde sıkıntı oluşmaması adına öğretmenlerimizin tam hazır bir zümre tutanağı oluşturmalarını istememizden kaynaklı olarak ekledik hocam.