7. Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları

19.08.2022
2.592
7. Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları

Ortaokul kademesinde yer alan tüm sınıf düzeylerine ait Matematik branşı konuları ve kazanımlarını sitemize ekledik. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun paylaşmış olduğu müfredat ve kazanımları ekledik. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı bir sonraki eğitim öğretim yılına ait branş bazlı müfredatı yayınlamaktadır. Yayınlanan müfredat bilgisini düzenleyerek sitemize ekledik. 7. Sınıfların konu dağılımı ve kazanımları geçen seneki ile aynıdır. Çok ciddi bir değişiklik durumu olmamıştır. Genel olarak Ortaokul kademesinde Matematik branşı için kazanımları sabitlendiğini ifade edebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatın değişeceğini ifade etseler de genel olarak kazanım ve konular sabit kalmaktadır.

7. Sınıflarda her dönem 6 konu olacak şekilde toplam 12 konu işlenmektedir. Birinci dönem içerisinde Tam Sayılarla İşlemler, Rasyonel Sayılar, Rasyonel Sayılarla İşlemler, Cebirsel İfadeler, Eşitlik ve Denklem son olarak Oran ve Orantı konusu işlenmektedir. İkinci dönem içerisinde ise Yüzdeler, Doğrular ve Açılar, Çokgenler, Çember ve Daire, Veri Analizi ve Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri konuları işlenmektedir. Aşağıdan 7. Sınıf konuları ve kazanımlarına ulaşabilirsiniz.

7. Sınıf Birinci Dönem Matematik Konuları

Başlıklar

1. Tam Sayılarla İşlemler (30 saat)​

 • M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
 • M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
 • M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
 • M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.

2. Rasyonel Sayılar (10 saat)​

 • M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
 • M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.
 • M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.
 • M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.

3. Rasyonel Sayılarla İşlemler (23 saat)​

 • M.7.1.3.1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • M.7.1.3.2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • M.7.1.3.3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
 • M.7.1.3.4. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.
 • M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

4. Cebirsel İfadeler (10 saat)​

 • M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
 • M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
 • M.7.2.1.3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.

5. Eşitlik ve Denklem (20 saat)​

 • M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.
 • M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.
 • M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
 • M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

6. Oran ve Orantı (20 saat)​

 • M.7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.
 • M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
 • M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.
 • M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.
 • M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
 • M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.
 • M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.

7. Sınıf İkinci Dönem Matematik Konuları

7. Yüzdeler (15 saat)​

 • M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.
 • M.7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.
 • M.7.1.5.3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
 • M.7.1.5.4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

8. Doğrular ve Açılar (7 saat)

 • M.7.3.1.1. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.
 • M.7.3.1.2. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

9. Çokgenler (15 saat)

 • M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.
 • M.7.3.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.
 • M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.
 • M.7.3.2.4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 • M.7.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer.

10. Çember ve Daire (10 saat)

 • M.7.3.3.1. Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.
 • M.7.3.3.2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.
 • M.7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.

11. Veri Analizi (15 saat)

 • M.7.4.1.1. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
 • M.7.4.1.2. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.
 • M.7.4.1.3. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
 • M.7.4.1.4. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

12. Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri (5 saat)

 • M.7.3.4.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
 • M.7.3.4.2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.