8. Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları

17.08.2022
3.006
8. Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun yayınlamış olduğu yeni dönem kazanımları sitemize ekledik. Yeni bir eğitim öğretim yılına hazırlanırken LGS ve 8. Sınıf Matematik kazanımları belli oldu. 2018 yılından beri uygulanan LGS’nin belli aralıklar kazanımları ve müfredatı değişmektedir. 2022 – 2023 yılına ait uygulanan yeni müfredat belli oldu. Müfredat ve kazanımlar bir önceki yıla göre değişmedi. Aynı kazanım ve sıralamalar ile birlikte yeni eğitim öğretim yılına başlayacağız.

Yayınlanan müfredata göre, 2022 – 2023 yılında toplam 12 konu işlenecektir. Birinci dönem 6 ikinci dönemde 6 olmak üzere toplam 12 konu 180 ders saatinde işlenecektir.

Birinci dönem içerisinde mevcut sıra devam edecektir. Çarpanlar ve Katlar, Üslü Sayılar, Kareköklü İfadeler, Veri Analizi, Basit Olayların Olma Olasılığı ve Cebirsel İfadeler konuları işlenecektir. İkinci dönemde ise Doğrusal Denklemler, Eşitsizlikler, Üçgenler, Eşlik ve Benzerlik, Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler konuları işlenecektir. 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılına ait 8. Sınıf Matematik konularına ait kazanımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

8. Sınıf Birinci Dönem Matematik Konuları

1. Çarpanlar ve Katlar (10 Saat)
 • M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
 • M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
 • M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
2. Üslü Sayılar (15 Saat)
 • M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
 • M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
 • M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
 • M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
 • M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
3. Kareköklü İfadeler (25 Saat)
 • M.8.1.3.1. Tamkare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
 • M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
 • M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • M.8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
 • M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
 • M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
4. Veri Analizi (12 Saat)​
 • M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
 • M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
5. Basit Olayların Olma Olasılığı (12 Saat)​​
 • M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.
 • M.8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.
 • M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
 • M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.
 • M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
6. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler (15 Saat)​​
 • M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
 • M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
 • M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
 • M.8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

8. Sınıf İkinci Dönem Matematik Konuları

7. Doğrusal Denklemler (30 Saat)​
 • M.8.2.2.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
 • M.8.2.2.2. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
 • M.8.2.2.3. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.
 • M.8.2.2.4. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
 • M.8.2.2.5. Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.
 • M.8.2.2.6. Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.
8. Eşitsizlikler (10 Saat)​​
 • M.8.2.3.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
 • M.8.2.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
 • M.8.2.3.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
9. Üçgenler (18 Saat)​​
 • M.8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
 • M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
 • M.8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
 • M.8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
 • M.8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
10. Eşlik ve Benzerlik (8 Saat)​
 • M.8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler.
 • M.8.3.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.
11. Dönüşüm Geometrisi (10 Saat)​
 • M.8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.
 • M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.
 • M.8.3.2.3. Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.
12. Geometrik Cisimler (15 Saat)​
 • M.8.3.4.1. Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
 • M.8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
 • M.8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 • M.8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
 • M.8.3.4.5. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
 • M.8.3.4.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.